ClickCease
top of page
back.png

Vi tar hand om dig.

Hål i tänderna

Har du frågor?

Kontakta oss

Leg. Tandläkare Udaj Najim
Logo

Hål i tänderna

Karies (hål i tänderna) är en folksjukdom och har varit det i årtionden trots en märkbar förbättring av den allmänna tandhälsan.

 

De flesta har någon gång fått ett hål i tanden och många vet hur man bäst kan förebygga karies. Ändå kan det vara svårt att helt skydda sig mot hål i tänderna.

 

Om du vill veta mer om folksjukdomen, hål i tänderna, har du kommit till rätt plats. Vi har samlat mycket användbar information på den här sidan.

Ring oss på: 022110050 och boka tid för behandling av hål i tänderna omedelbart.

 

Du kan också enkelt boka tid nedan om du misstänker att du har hål i tänderna innan hålet blir större.

Varför och när får man hål i tanden?

Hål i tänderna uppstår när bakteriebeläggningar får sitta på tänderna för länge. När det händer finns det en ökad risk att bakteriebeläggningarna bryter igenom tandens emalj och skapar ett hål. Därför kan det ha allvarliga konsekvenser att inte ta bort bakterierna i tid.

Om bakteriebeläggningarna på tänderna får ligga orörda utan kontakt med varken en tandborste eller tandtråd kommer det förr eller senare troligen leda till karies. Bakterierna kan omvandla socker till syra, vilket får tandytan att börja frätas.

 

Ju mer socker du konsumerar i dina måltider, desto mer syra kommer bakterierna att producera och desto större är risken för att karies uppstår. Socker är näring för bakterierna i munnen, så det är vettigt att hålla sockerintaget så lågt som möjligt. Mer om detta kan du läsa längre ner.

 

I princip alla kan få hål i tänderna. Vissa är dock mer benägna att utveckla karies än andra. Hur utsatt du är beror bland annat på dina kostvanor och din munvård.

Leg. Tandläkare Udaj Najim

Så känns karies

Det är mycket viktigt att du agerar snabbt om du misstänker att dina tänder har utsatts för ett kariesangrepp. En konsekvens av att ha hål i tänderna är smärta och besvär, vilka kan variera mycket. Vissa upplever outhärdlig smärta medan andra knappt känner något.

Det är troligt att du har fått karies om du upplever smärta när du äter varm, kall eller söt mat. Vanligtvis varar smärtan bara några sekunder och sedan avtar den.

 

Om kariesangreppet upptäcks i ett tidigt skede är det vanligtvis möjligt att laga tanden på ett enkelt sätt till mindre kostnad. Detta kräver dock att du agerar så snart du upptäcker tecken på karies.

Du kan göra följande för att undvika karies:

Hål i tänderna kan vara mycket smärtsamma och kostsamma att åtgärda. Därför bör du anstränga dig för att undvika karies. Vissa tandproblem är lättare att förebygga än andra, hål i tänderna är ett bra exempel på något som alla kan - och bör - göra en insats för att förebygga.

Om du inte vill ha hål i tänderna som kan komma att kräva många oönskade tandläkarbesök bör du vidta åtgärder med hjälp av några råd.

 

Detta kan du göra:

  • Ta bort bakterierna/beläggningarna med noggrann tandborstning (använd rätt teknik)

  • Ta bort bakterier mellan tänderna med tandtråd, tandstickor och/eller mellanrumsborstar

  • Borsta tänderna med fluortandkräm två gånger om dagen

  • Besök din tandläkare regelbundet

  • Minska ditt intag av sockerhaltiga livsmedel och drycker

  • Reagera omedelbart om du märker tecken på början till karies

Behandling av hål i tänderna

Har du fått hål i tänderna?

Tveka inte, vi är alltid här för att hjälpa dig med de bästa behandlingsalternativen.

Behandling av hål i tänderna kan angripas på flera olika sätt, beroende på hur allvarligt det är.

Om det bara är fråga om början och ytliga skador är det troligt att hålen kan avstanna och inte bli djupare. Det kräver dock att man förbättrar sin munhygien och minskar sitt intag av socker.

Om hålet är djupare och behöver lagas, är det lätt att behandla det genom att göra en fyllning. I det här fallet kommer det sjuka tandvävnaden först att borras bort och sedan kommer en plastfyllning att läggas i kaviteten. Om det rör sig om ett större hål som är väldigt djupt, kan det också vara nödvändigt att lägga ett tunt isoleringsmaterial under fyllningen.

Besök din tandläkare för att få råd om behandling för just dina behov.

Vanliga frågor om behandling av hål

... som du kan få svar på här

bottom of page