ClickCease
top of page
back.png

Få tillbaka ditt leende

Tandlossningssjukdom

Har du frågor?

Kontakta oss

Leg. Tandläkare Udaj Najim
Logo

Tandlossningssjukdom

Tandlossningssjukdom (parodontit) kan kallas en folksjukdom. Det är en inflammation i tandköttet och benet runt tänderna som leder till nedbrytning av benet.

Orsakerna till parodontit är bakterier som befinner sig på tänderna och tandköttet, vilket orsakar en inflammation. Denna inflammation sprider sig ner i tandköttet och kan med tiden sprida sig till käkbenet.

Daglig och grundlig tandborstning är avgörande för ett friskt tandkött. Förutom en vanlig tandborste är det viktigt att använda tandtråd, tandpetare och/eller mellanrumsborstar. På Tandvårdscentrum får du vägledning på vilka hjälpmedelsom passar just dig.

photo

Symtom på parodontit

Om du har parodontit kommer du oftast att uppleva symtom som blödning från tandköttet och ömhet vid tandborstning. Dålig andedräkt kan också förekomma.

Vanligtvis syns parodontit inte med blotta ögat och du får inte alltid de klassiska symtomen. Därför är mätning av tandköttsfickornas djup vid varje tandläkarbesök ett viktigt moment av undersökningen. Du har begynnande parodontit om tandköttsfickornas djup ligger på 4-5 mm eller mer. Vi använder oss av röntgen för att fastställa diagnosen och kunna göra en individuell terapiplan. 

En del riskfaktorer kan påverka omfattningen och utsträckningen av parodontit. Forskning bevisar att rökning ökar risken för att få och utveckla parodontit.

Ett nedsatt immunförsvar och stress kan påverka sjukdommen. 

Photo

Specialister inom parodontitbehandling

En professionellt utförd behandling är nödvändig för att skydda och bibehålla tänderna. Parodontit gör att benet runt tänderna långsamt bryts ner, vilket i sin tur leder till att tänderna med tiden blir lösa. Detta kan leda till tappade tänder om ingenting görs i god tid. Även om det i dagsläget finns goda möjligheter att ersätta saknade tänder med bland annat implantat och broar, är det självklart att föredra att bevara sina egna tänder så länge som möjligt. 

Behandling av parodontit

Behandling av parodontit innefattar dessa moment:

1. Optimering av tandborstning och egenvård. 

2. Rengöring av tandköttsfickor, tandstensborttagning och  avlägsnande av bakteriebeläggningar på både tänderna och rotytorna.

I vissa fall där djupa tandköttsfickor förekommer kan det vara aktuellt med tandköttskirurgi. På Tandvårdscentrum har vi ett specialistteam (tandhygienist och specialisttandläkare) inom behandling av parodontit. 

Efter avslutad behandling kommer du att instrueras i hur du borstar och sköter dina tänder och tandkött för att undvika att utveckla parodontit igen i framtiden. Kontinuerliga besök hos tandhygienisten (stödbehandling) är avgörande för upprätthålla ett friskt tandkött.

Risken för att utveckla parodontit kan variera från person till person

Vissa riskfaktorer påverkar eller kan påverka sjukdomen:

 • Personer som röker

 • Personer som lider av diabetes

 • Personer som har nedsatt immunförsvar

 • Personer som lider av muntorrhet

Om du tillhör någon av de ovan nämnda personerna, bör du vara medveten om att det finns en ökad risk för att utveckla parodontit.

Smile

Kan parodontit vara ärftligt?

Ja, tyvärr är parodontit en av de tandsjukdomar som kan vara ärftlig. Det innebär att om din mamma och/eller pappa har parodontit, finns en förhöjd risk du drabbas av den.

Symtom på parodontit: Dessa ska du vara uppmärksam på

Har jag parodontit eller inte?

Detta är en fråga som många människor ställer sig själva.

En av utmaningarna med parodontit är att symtomen ofta först uppkommer när tillståndet är långt framskridet. Här visar sig symtomen i form av rörliga tänder, vilket kan orsaka stor ömhet och obehag vid intag av mat.

Dock finns det några tecken på begynnande parodontit som man kan och bör vara uppmärksam på. Så som: 

 • Dina tandköttsfickor är 4-5 mm eller djupare (detta kan tandläkaren mäta)

 • Rödaktigt, svullet och blödande tandkött (tecken på tandköttsinflammation – tidigt stadium av parodontit)

 • Konstant dålig andedräkt (kan dock även bero på andra orsaker)

Generellt är det en bra idé att kontakta tandläkaren om du är osäker. Du kan enkelt få svar på dina funderingar på tandundersökningen. 

De ultimata råden för att förebygga parodontit

I det här avsnittet kommer vi att ge dig några effektiva råd för att förebygga parodontit. Ju fler råd du anammar, desto mindre är risken att du utvecklar parodontit. Nyfiken? Fortsätt läsa.

Goda råd för att förebygga parodontit:

 • Sluta röka

Det finns flera goda skäl till att sluta röka. Inte bara minskar du risken för att utveckla allvarliga lung- och hjärtsjukdomar. Det är också möjligt att förebygga eller minska risken att utveckla parodontit. Dessutom är det ett faktum att effekten av behandlingen blir sämre för rökare än icke-rökare.

 • Undvik stress

Stress kan också bidra till att påverka sjukdomsbilden. Därför kan du med fördel sänka tempot och se till att skämma bort dig själv.

 • Upprätthåll en god munhygien

Det är ingen hemlighet att parodontit i många fall uppstår på grund av dålig munhygien. Borsta tänderna både morgon och kväll och se till att använda tandtråd eller andra hjälpmedel. I vissa fall kan det vara till hjälp att skölja med klorhexidin efter tandborstning.

 • Besök tandläkaren regelbundet

Parodontit kan vara svårt (nästan omöjligt) att se med blotta ögat, därför är det av yttersta vikt att du besöker tandläkaren regelbundet. 

 • Kontakta tandläkaren om du är orolig

Om du har flera symptom på (eventuell begynnande) parodontit, bör du kontakta tandläkaren så fort som möjligt. 

Konsekvenser av att inte behandla parodontit

Har du tydliga tecken på parodontit, till exempel i form av lösa tänder, men du väljer att inte agera, kan konsekvenserna bli allvarliga. Tänderna blir allt rörligare tills de ramlar ut.

Om du är intresserad av att behålla dina tänder, bör du vidta åtgärder så snart du märker att du har symtom eller tecken på parodontit. 

Ofta ställda frågor om behandling av parodontit

... som du kan få svar på här

Vi jobber här
bottom of page